สมเสร็จสัตว์ป่าสงวนหายาก ออกมายลโฉมชัดๆ หน้ากล้องดักถ่าย

ข่าวทั่วไป

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. เพจเฟสบุ๊คของ อุทยานแห่งชาติลำคลองงู กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้โพสต์ภาพสมเสร็จจากกล้องดักถ่ายภาพของสมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน (Zoological Society of London หรือ ZSL) ประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู เป็นผู้นำเข้าไปติดตั้งไว้ เพื่อสำรวจเสือโคร่งภายในผืนป่า..

ทั้งนี้ สายตรวจส่วนกลางอุทยานฯลำคลองงูได้ลาดตระเวน smart patrol และได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์ป่า ในป่าเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงู พบสมเสร็จ สัตว์ป่าสงวนที่หายากใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งแต่เดิมมีแต่เรื่องบอกเล่าว่า เคยพบเห็นแต่ยังไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดพบแต่ร่องรอย โดยสายตรวจฯได้ลาดตะเวนติดตามร่องรอยและติดตั้งกล้องดักถ่าย ใช้เวลาเกือบ 4 เดือนจนได้ภาพปรากฎชัดดังกล่าว เป็นที่น่ายินดี แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าครับ..

อย่างไรก็ตาม ภายหลังที่โพสต์ได้เผยแพร่ออกไปได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่รู้สึกดีใจที่ได้พบเห็นสมเสร็จ สัตว์ป่าหายาก ซึ่งชี้วัดให้เห็นว่าผืนป่าแห่งนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และอยากให้ร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่เช่นนี้ต่อไป..

สำหรับ อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 123 ของประเทศไทย โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 97 ก ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 มีเนื้อที่ประมาณ 420,374 ไร่ หรือ 672.59 ตารางกิโลเมตร เป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเป็นเพราะที่ตั้งอุทยานแห่งชาติแห่งนี้อยู่ในบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร อุทยานแห่งชาติเขาแหลม อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ดังนั้นจึงมีความหลากหลายทางด้านพรรณพืชและสัตว์ป่า เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาหาความรู้ นอกจากนี้ยังมีเสาเขาหินปูนที่สูงที่สุดในโลกโดยมีความสูงประมาณ 62.5 เมตร ซึ่งเป็นต้นน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์

เครดิตภาพ: ภาพจากกล้องดักถ่ายภาพของสมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน (Zoological Society of London หรือ ZSL) ประเทศไทย…