บทสวด “อิติปิโส” ช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลๅดปลอดภัย

ธรรมะ

เรียกได้ว่าอีกบทสวดมนต์ “อิติปิโส” เชื่อว่าหลายๆคนคงจำบทสวดนี้ได้ดี แต่ก็ส่วนน้อยที่จะสวดทุกวัน ความสำคัญที่ควรสวดอิติปิโสทุกวันคือ จะช่วยให้สิ่งศักสิทธิ์ปกปักรักษา คุ้มครอง ให้ปลอดภัย แคล้วคลๅดจากอันตรๅยทั้งหลายทั้งปวง ส่งผลดีให้กับตัวเองอีกด้วยค่ะ..

เรียกได้ว่าอีกบทสวดมนต์ “อิติปิโส” เชื่อว่าหลายๆคนคงจำบทสวดนี้ได้ดี แต่ก็ส่วนน้อยที่จะสวดทุกวัน ความสำคัญที่ควรสวดอิติปิโสทุกวันคือ จะช่วยให้สิ่งศักสิทธิ์ปกปักรักษา คุ้มครอง ให้ปลอดภัย แคล้วคลๅดจากอันตรๅยทั้งหลายทั้งปวง ส่งผลดีให้กับตัวเองอีกด้วยค่ะ

 

หากท่านใดที่เร่งรีบอกจากบ้านในช่วงเช้า ก็สามารถสวดก่อนเข้านอนนะคะ นอกจากจะช่วยให้สิ่งศักสิทธิ์คุ้มครองแล้ว ยังทำให้ตัวเรานั้นเป็นคนที่มีสมาธิ มีสติอยู่กับตัวตลอดเวลา และยังช่วยให้จิตใจสงบนิ่งอีกด้วย เห็นไหมว่า การสวดมนต์ทำให้เราเป็นคนที่จิตใจสงบ ร่มเย็น ไม่ฟุ้งซ่าน ดีกับตนเองมากๆเลยค่ะ

และยังมีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตา-ยๅยว่า บทสวดอิติปิโส จะช่วยต่อชะตาให้ยืนยาวป้องกันภูตผีปีศาจ แคล้วคลๅดจากโรคภัยอันตราๅร้ๅยๆ อีกด้วย

บทสวดมนต์ สวดอิติปิโส

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ