การดูแลพ่อแม่ ไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่

ธรรมะ

อีกหนึ่งบทความดีๆ สำหรับการดูแลพ่อแม่ ไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่

หลายคนคงมี ความกตัญญู อยู่ในตัวเองด้วยกันทั้งนั้น

อยู่ที่ว่า ใครจะมีมากหรือน้อยเพียงใด

แต่คุณรู้หรือไม่ว่า การกตัญญูกตเวทีนั้นสามารถสร้างบุญกุศล

ให้กับตัวเราได้มากมายเลยทีเดียว หลายคนบ่นว่าเหนื่อย

และหมดกำลังในการเลี้ยงดู พ่อแม่ที่ชรา

ทำบุญกับพ่อแม่ดีกว่าคนอื่น หรือที่ไหนทั้งสิ้น

ในทางโลกล้วนได้รับการสรรเสริญ

ในทางธรรมล้วนได้รับการยกย่อง…

ทำบุญกับลูกด้วยมิหวังผลไม่ได้คิดว่า

จะได้อะไรตอบแทนเต็มบุญเลยที่ได้ทำ

แม้แต่สัตว์เลี้ยง หรือไม่ได้เลี้ยง

เราให้อาหารให้ความรักเลี้ยงดู

ให้เมตตาไม่ได้หวังผลตอบแทน

เพียงเห็นเขาอิ่มมีความสุข

จิตใจเรามีแต่สูงขึ้นๆๆๆ

กิเลสไม่ดีแทรกตัวยๅก

อย่ามองว่าเป็นภาระ แต่ให้มองว่า

เรากำลังสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่

วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่
1 เลี้ยงดูท่านยๅมชรๅ

เอาใจใส่การกินอยู่ หลับนอนของท่านไม่ให้เดือดร้อน เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ท่าน แ ก่

เช้าวันใหม่ท่าน แ ก่ ไปอีกวันแล้วเรารู้ว่าท่าน แ ก่ ทุกวันก็แล้วกันจะได้ตอบแทนได้ทุกวัน

2 ช่วยเหลือกิจการงานของท่าน

ช่วยแบ่งเบาภาระ ของท่านเพื่อให้ท่านมีโอกาสพักผ่อน

เพราะท่านเหนื่อยมามากแล้วหรือเปิดโอกาสให้ท่าน ได้เข้าวัดฟังธรรมะ

3 รักษาวงศ์ตระกูลที่ท่าน

ดำรงอยู่ได้นานๆ คือ ทำความดีนั้นเอง

4 ประพฤติตนดีควร แ ก่ การรับมรดก

ไม่ใช่อยู่เพื่อหวังมรดก

5 เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว

ก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อย่างสม่ำเสมอ

แม้ท่านจะเกิดในภูมิที่สูงกว่าหรือไม่สามารถรับกุศลได้

การระลึกและแผ่เมตตาจิตให้ แ ก่ พ่อแม่เป็นมงคลอันประเสริฐ

อานิสงส์ ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ

1 มีความอดทน

2 เป็นคนมีสติ รอบคอบ

3 เป็นคนมีเหตุผล

4 พ้นทุกข์ได้

5 พ้นภัยได้

6 ได้ลาภ โดยง่าย

7 ปลอดภัย ในยามคับขัน

8 เทวดารักษา

9 ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

10 มีความเจริญก้าวหน้า

11 ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

12 ทำให้มีความสุข

13 เป็นตัวอย่างอันดี แ ก่ คนรุ่นหลัง

ใครที่รู้ตัวว่ายังทำหน้าที่ของลูกไม่ดีพอ

เริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้ ยังไม่สาย

กลับบ้านไปดูแลพ่อแม่

เอาใจใส่ท่านให้มากๆ

เหมือนกันที่ท่านดูแลเรา

รับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นอีกเยอะ

เพราะ สิ่งที่ท่านได้รับกลับมาคือ

รอยยิ้มและความสุขทางจิตใจ

ที่หาไม่ได้จากที่อื่นแน่นอน