บทสวดบูชา ท้าวเวสสุวรรณ เสริมโชคลาภ ป้องกันสิ่งไม่ดีทั้งปวง ทำถูกวิธีชีวิตดีขึ้น

สาระน่ารู้

สำหรับใครที่กำลังดวงตก หรือโดนสิ่งลี้ลับรบกวน แนะนำให้คุณลองส ว ดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ แล้วปฎิบัติตามวิธีการส ว ด คาถาบูชา และเคล็ดลับดีๆที่เรานำมาฝากกันนี้ เพื่อเสริมโชคลาภ ขจัด อุปสรรค…

กันคุณไสยและภูติผี แล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในทางที่ดีขึ้นค่ะเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น เราลองมาอ่านความเป็นมาของ ท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นเจ้าแห่งความยิ่งใหญ่ในแดนทิพย์ และเป็นผู้ที่เมตตาต่อเ ห ล่ ามนุษย์

อย่ างสุดที่จะประมาณได้กันค่ะประวัติและความเป็นมา ท้าวเวสสุวรรณ คือใครท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเ ว ร เป็นเจ้าแห่งอสูร ยักษ์ ท่านสถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาประทับทางทิศเหนือ และเป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่

ผู้คอยคุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ ได้แก่

1.ท้าวธตรฎฐ์ (ท้าวธตรฐ หรือ ท้าว ธตรัฏฐะ) ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศตะวันออกมีผิวกายสีเขียว, มือซ้ายถือพิณ มือขวาดีดพิณ ปกครอง     เ ห ล่ าพวกคนธรรพ์

 

2.ท้าววิรุฬหก ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศใต้ รูปกายสีขาว พระพักตร์แดง มือซ้ายมีงูเลื้อยพันฝ่ามือจับคองูไว้ มือขวาถือพระขรรค์ มีมงกุฎนาคประดับ ปกครองกุมภัณฑ์

3.ท้าววิรูปักษ์ ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศตะวันตก มีรูปกายสีขาวรูปร่างใหญ่มือซ้ายถือธนูทรงอาภรณ์สีแดงเ ลื อ ด ปกครองเ ห ล่ านาค

4.ท้าวกุเ ว ร (ท้าวเวสสุวรรณ) ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศเหนือ มีคติความเชื่อว่ามีรูปร่างเป็นยักษ์ 3 ขามี ฟั น 8 ซี่ มี ๔ กรพระวรกายขาวกระจ่างสวมอาภรณ์งดงาม มีมงกุฎเป็นน้ำเต้าทรงอยู่บนพระ เ ศี ยร ถือกระบองย าว ปกครอง

เ ห ล่ ายักษ์ อสูร และภูติผีปีศาจทั้งหลายแต่ในหลายตำรา ก็เชื่อเช่นกันว่า ท้าวเวสสุวรรณ เป็นยักษ์ที่มีผิวกายและพัสตราภรณ์สีเหลืองทอง มีเมตตาสูง นอกจากคอยช่วยเหลือมนุษย์แล้วยังคอยพิทักษ์รักษาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า

และพระพุทธศาสนาอีก ด้วย โดยมีก ล่ า วถึงในอาฏานาฏิยปริตว่า ท้าวเวสสุวรรณนำเทวดาในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา มาเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ถวายสัตย์ที่จะดูแล

พระพุทธเจ้าและเ ห ล่ าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือบริวารของท้าวจตุโลกบาลม า ร บกวน เราจึงมักเห็นรูปปั้นหรืองานศิลป์ต่างๆที่เป็นรูปของท้าวเวสสุวรรณตามวัดวาอารามต่างๆเพื่อเป็นนัยยะสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนานั่นเอง

ที่ด้านข้างขององค์พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจ.พิ ษณุโลก ก็มีรูปหล่อปิดทองคำท้าวเวสสุวรรณอยู่เช่นกันในทางพระพุทธศาสนานั้น เชื่อกันว่า ในอดีตชาติ ท้าวเวสสุวรรณ

เคยเป็นพราหมณ์ นามว่า กุเ ว ร ประกอบอาชีพทำไร่อ้อยด้วยความเป็นคนใจดีมีเมตตา จึงสร้างที่พักสำหรับคนเดินทาง และบริจาคน้ำอ้อยให้เป็นทานแก่คนสัญจรไปมาเสมอ ทำให้พราหมณ์กุเ ว รได้ไปอุบัติเป็นเทพบุตรบนสวรรค์

ชั้นจาตุมหาราชิกา มีนามว่า”กุเ ว รเทพบุตร” และต่อมาจึงได้เทวาภิเษกเป็นผู้ปกครองดูแลด้านทิศเหนือ และมีพระนามว่า “ท้าวเวสสุวรรณ”วิธีบูชา ท้าวเวสสุวรรณตั้งแต่โบราณผู้คนนิยมนำภาพ ผ้ายันต์ หรือวัตถุมงคลต่างๆ ที่เป็นรูปของท้าวเวสสุวรรณ

แขวนไว้เหนือเปล เ ด็ ก อ่อนเพราะเชื่อว่าท่านคือเจ้าแห่งอสูรและภูติผีต่างๆ จึงสาม า รถป้องกันภูตไม่ให้ม า รบกวน เ ด็ ก เล็กได้นอกจากนี้ผู้ที่ต้องทำงานกับความต า ย เช่น สัปเหร่อ ก็มักพกรูปหรือวัตถุมงคล

ที่เกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณ เพื่อป้องกันอาถรรพ์ต่างๆ เช่นกันยิ่งไปกว่านั้น ท้าวเวสสุวรรณยังเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ทั่วปฐพี จึงถือกันว่าท่านเป็นเทพแห่งโชคลาภ

และความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยเช่นกัน ในจีนมีคติความเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณคือองค์เดียวกับเทพเจ้าไ ฉ่ ซิ ง เ อี๊ ยหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั่นเอง ในตำราโบราณจึงได้ก ล่ า วไว้ว่า ผู้ใดต้องการทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนา และโชคลาภต่างๆ ให้ ส ว ด คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณและหมั่นทำความดี ชีวิตจะมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองอย่ างยิ่งคาถาบูชา ท้าวเวสสุวรรณ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต

เวสสะ พุสะ พุทธัง อะหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

เมื่อส ว ด ๓ หรือ ๗ หรือ ๙ จบ แล้วจึงขอพร

หากสาม า รถจัดหาเครื่องบูชาได้ ให้บูชาด้วย ด อ กกุหลาบ 9 ด อ ก จุดธูป 9 ด อ ก

วิธีขอพร ท้าวเวสสุวรรณ

สำหรับใครที่มีอุปสรรคติดขัดในชีวิต สาม า ร ถไหว้ขอพรท่านท้าวเวสสุวรรณเพื่อขอบารมีท่านช่วยปัดเป่าอุปสรรคและเสริมโชคลาภให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้ แต่จะต้องไม่ลืมทำความดีด้วยเพราะหากเราไม่มีต้นทุนความดีใดๆเลย ก็ย ากที่สิ่งศั ก ดิ์สิทธิ์จะช่วยเราได้นั่นเอง