ภาพล่าสุดปั้นจั่น หลังลาสิกขาแล้ว

ข่าวทั่วไป

เข้าพิธีอุปสมบทในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สำหรับ นักแสดงหนุ่ม ปั้นจั่น ปรมะ อิ่มอโนทัย ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และได้รับฉายาทางธรรมว่า ธัมมะโชโต ซึ่งมีความหมายว่า ผู้รู้แจ้งในธรรม โดยหลังจากเข้าศึกษาพระธรรมร่วม 15 วันเป็นที่เรียบร้อย…

คงจะอิ่มอกอิ่มใจ ไปด้วยบุญอานิสงส์ สำหรับนักแสดงหนุ่มปั้นจั่น ปรมะ อิ่มอโนทัย ที่ตั้งใจบวชในช่วงก่อนสิ้นปี 2562 ซึ่งก็ได้เข้าเข้าพิธีปลงผมในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร หลังจากที่เตรียมตัวเข้าพิธีอุปสมบทมาได้พักใหญ่ๆ

 

ซึ่งก็ได้มีคุณพ่อ คุณแม่ ญาติผู้ใหญ่ เพื่อน พี่ น้อง ร่วมถึงคนในวงการ เข้ามาร่วมอนุโมทนา

หลังจากผ่านวาระปีใหม่ ปั้นจั่นก็ได้สึกเป็นที่เรียบร้อยโดยได้โพสต์ภาพ ลงก้มกราบพ่อกับแม่ พร้อมแคปชั่น ขอทุกท่านจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าข้าพเจ้าเคยเป็นคฤหัสถ์ ณ บัดนี้ กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกรูปพระพี่เลี้ยงที่อบรมสั่งสอนตลอดระยะเวลาผมจะน้อมนำคำสอนมาปรัปใช้ในชีวิตจะนำพุทธไปทุกทิศพกสติไปทุกทางพิจารณาก่อนกระทำทุกครั้งครับ และ พี่ๆน้องๆคณะนอกทุกท่าน สาธุ