โรงเรียนฝึกอาชีพ 7 แห่ง รับปักชื่อบนถุงผ้าฟรี

ข่าวทั่วไป

เมื่อวันที่ 4 มกราคม นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม เปิดเผยว่า ตามประกาศเจตนารมณ์ของ พล ต อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ สำนักพัฒนาสังคมจึงได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการงดนำถุงพลาสติกและโฟม มาใช้ในหน่วยงานแล้ว รวมถึงจัดโครงการ ปักชื่อ ถือถุง มุ่งรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยให้บริการปักชื่อ นามสกุล บนถุงผ้าฟรี ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนฝึกอาชีพฯ ดินแดง 2 โรงเรียนฝึกอาชีพฯ บางรัก โรงเรียนฝึกอาชีพฯ คลองเตย โรงเรียนฝึกอาชีพฯ หลวงพ่อทวีศักดิ์ โรงเรียนฝึกอาชีพฯ กาญจนสิงห์หาสน์ โรงเรียนฝึกอาชีพฯ หนองจอก และโรงเรียนฝึกอาชีพฯ ม้วนบำรุงศิลป์

สำหรับผู้ที่สนใจปักชื่อบนถุงผ้าไม่ว่าจะเป็นชื่อจริงหรือชื่อเล่น สามารถใช้บริการได้ฟรีที่โรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครทั้ง 7 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคมนี้ เป็นต้นไป ในเวลาราชการ ใกล้ที่ไหนนำถุงผ้าไปใช้บริการกันได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดขยะพลาสติกแล้วยังได้ใช้ถุงผ้าที่เป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครอีกด้วย นายเฉลิมพล กล่าว

 

ใกล้ที่ไหนไปได้เลย