เงินนั้น ..ไม่ได้สำคัญกับชีวิต แต่ทุกอย่างในชีวิต..ต้องใช้เงิน

ข่าวทั่วไป

เงินนั้น ..ไม่ได้สำคัญกับชีวิต แต่ทุกอย่างในชีวิต..ต้องใช้เงิน

วันนี้เรามีบทความดีๆ มาฝากเพื่อนๆทุกคน. เป็นเรื่องของ เงิน ….เงินไม่สำคัญกับชีวิตผมหรอก แต่ผมเห็นคนนั้นคนนี้ แต่งตัวออกไปทำงานตั้งแต่ 7 โมงเลิก งานอีกที 5 โมงเย็ นทุกวัน และอีกคนก็พูดขึ้นมาว่า…

เงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตแต่ล่าสุด เขาได้โทรไปยืมเงินเพื่อนผม จำน วนสามพั นบาทเพื่อไปจ่ายค่างวดรถ เมื่อเราลาโลกไปแล้วก็เอาไปไม่ได้แต่ตอนนี้เมียเขากำลังจะต า ย เพราะ มีอา การป่วยหนัก ไม่มีเงินพอต่อการรักษา

และไม่รู้จะดิ้นรนไปทำไมแค่นี้ก็พอเพียงแล้วและปัจจุบันคนๆนี้เวลาผ่ า นไป20ปีชีวิตยังย่ำแย่อยู่ที่เดิม ความสุขของคนเราไม่ได้วัดกันที่เงิน ผมเห็นกับตาผมเองเห็นเขาต้องขับรถมอร์ไซ ค์พ าลูกวัย 8เดือนตากแดด ไปหาหมอ

เงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตแต่ทุกอย่างในชีวิตคนที่พูดคำๆนี้อ อก มาต้องใช้เงินซื้ อทั้งนั้น ในเมื่อคนเราเกิดมามีชีวิตหนึ่งถ้าไม่คิดจะพຢาຢามเพื่อใ คร เลยก็อย่ามีเมีย อย่ามีลูก

อย่าให้ใครต้องมาทนทุกข์ตกที่ຢ าก ลำบากกับคนที่ไม่เอาไหนเลย ในเมื่อมีเกิดมามีสมอ งมากกว่าหมา อย่าทำตัวเหมือนหมา ที่ กินขี้/ผสมพันธ์/และคอยเห่าไปวันๆ

คนเราเกิดมาเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นทำทุกอย่าง ทำ ผลงานให้ดีกว่าเมื่อวานที่ผ่านมา อย่าใช้แค่คำว่าพอเพียงมาเป็นข้อ อ้ างให้ตัวเองดูดีขึ้นเลยเพื่อไม่ ต้องทำอะไรมากไปกว่าเดิม

ถ้าคนเรายังเป็นหนี้และมีภาระมากมายอย่าบอกว่าออกมาเลย ว่า พอเพียง ตัวเองบอกพอเพียงเคยถามลูกถามเมียหรือยังเขาพอกับเราไหม

พวกเขาอຢาก นั่ งรถเมล์ไปโรงเรียนหรืออຢากนั่งรถย นต์ ไปโรงเรียน เมียอຢากอยู่บ้านจัดส รรห รือห้องเช่า ห้องน้ำรวมเดือนละพันสอง ตัวคุณพอแล้วลูกเมียพอด้ วยไห ม?

คำว่าพอเพียงคือไม่เกินตัวไ ม่เกิ นไป ไม่ต้องไปเดือดร้อนใค ร ไม่ใช่หาได้ยังไ ม่พ อจ่าย แล้วมาบอก พอเพียง ถ้าเงินไม่สำคัญ แล้วมึงจะแต่งตัวอ อก ไปทำงานทุกวันทำไม?

ตา ຍไปก็เอาไปไม่ได้มึงไม่ คิด จะเก็บเงินไว้ไห้ ลูกมึงได้ศึกษาเล่าเรียนต่อห รือให้เมียก้าวเดินต่ อไปเลยหรือ? เงินไม่ใช่ค วามสุขแล้วการมีที่ ซุกหั วนอนดีๆ มีຢานพาหนะดี

ขับๆไ ม่ใช่ความสุ ขหรือไง?ตั้งแต่เกิดยันแก่เฒ่ายันตา ย ต้อ งใช้เงินทั้งนั้นแล้วมึงจะให้ลูกเมียคุณคอยกู้เ งิน มาทำงานศ พหรือไง อยู่ๆก็ไม่คิดจะพຢาຢามอะไรเลยถ้าจะตา ຍยังต้องมาทิ้งภาระให้

คนข้าง หลังเข าอีกหรือ?ถ้าหากอ ากาศต้องซื้อด้วยเงินคนที่จะคนแรกก็คือคนที่ไม่คิ ดที่จะพຢาຢาม อะไรเลยนี่แหละ พระมีข้าวฉันท์ฟรีแ ละมีกุ ฏิจำวัดฟรี ยังต้องมาเสียค่า น้ำค่ าไฟเลย

ก่อนจะมาพูดว่าเงินไม่สำคัญให้ดูที่ความเป็นจริงให้มั นเข้าใจก่อนเอาไว้ถ้าห ากไปร้านก๋วยเตี๋ย วแล้ วเขาให้กินฟรี หรือไปโรงพ ຢาบาลเอกช นแล้วเขาให้รักษาฟรี และ ลูกเรียนนานา ชาติฟรี

ค่อยมาพูดกันนะว่าว่าเ งินไ ม่สำคัญ…..

ขอบคุณที่มา…