ผู้ที่เกิด 3 ราศีนี้วาสนาดียิ่งให้ยิ่งรวย

ดูดวงรายวัน

ผู้ที่เกิด 3 ราศีนี้วาสนาดียิ่งให้ ยิ่งรวย

ราศีธนู

ค่อ ยๆทำทีละอย่าง อย่าไปแคร์ผู้คนมากเกินเหตุ เพราะมันจะทำให้ชีวิตลำบาก ไม่ก้าวหน้าสักที

ทั้งๆที่ช่วงนี้คุณมีบุญบารมีสูงมากเป็นอันดับ 1 ถ้าคุณฉลาดคิด ฉลาดทำ บารมีนั้นจะส่งผลให้คุณอย่างล้นเหลือ

การเงิน การงานเจริญแน่นอน สาธุเกิดผลชาวรา ศีธนูโดยทั่วไป เป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูง

แต่ก็เป็นคนจิตใจดี รักอิสระ รักความยุติธร รมเป็นชีวิตจิตใจ เชื่อถือในเหตุผล ซื่อสัตย์สุจริต ใจบุญสุนทาน

ลึกๆใจร้อน ทำอะไรชอบความรวดเร็วทันอ กทันใจ ไม่ชอบหยุดนิ่งอ ยู่กับที่ ชาวรา ศีธนูเป็นคนมีสติปัญญาดี ฉลาด

มองคนได้ชัดเจนรู้ด้วยปัญญาว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร แต่แม้จะรู้ทันก็มักจะเก็บเงียบเอาไว้คนเดียวโดยไม่ปริปากออ กมา

มักเป็นคนที่แสดงออ กว่าอะไรก็ว่าต ามกัน ไม่ค่อ ยขัดใจใครในเรื่องเล็กน้อ ยๆ พูดจาสุภาพ มีนิสัยค่อนข้างให้เกียรติผู้อื่น

ราศี กรกฎ

เชื่อ มั่นในตนเองเข้าไว้ผลสำเร็จจะได้ดังใจที่ปรารถนาแน่นอน รวมทั้งในปีนี้เรื่องรักจะดีงาม คนโสดจะตกหลุมรัก

คนมีครอบครัวจะอบอุ่นแน่นแฟ้นแน่นอนว่าช่วงนี้คุณกำลังเหนื่อ ยกับคน ทั้งในที่ทำงาน และที่บ้าง คุณทำอะไรไปแล้วรู้สึกว่า

ไม่มีใครให้ความสนใจให้ความสำคัญเท่าไหร่ แต่ไม่เป็นไร คุณกำลังอ ยู่ในช่วงบุญหนุนนำ กำลังจะดีขึ้นแบบทวีคุณกันเลยทีเดียว

รอรับทรัพย์ก้อนใหญ่ๆ เร็ววันนี้ได้เลย ชาวรา ศีกรกฎนี้ ปกติเป็นบุคคลที่เรียบง่าย แม้ดูไม่กระตือรือร้นนัก มองดูไปเรื่อ ยๆ สบายๆ

เหมือนไม่ยินดียินร้ายกับใครเท่าไหร่นักเขาชอบความสงบ รักที่จะมีชีวิตที่อ ยู่อย่างสบายๆ ไม่ชอบความเป็นระเบียบและเต็มไปด้วย

พิ ธีรีตรองเลย แต่ก็เป็นคนตรงไปตรงมา เป็นคนที่คบหาด้วยแล้วสบายใจ มีน้ำใจและจริงใจ จึงเป็นที่รักของใครต่อใคร

จริงๆแล้วลึกๆเป็นคนอ่อนหวานและให้ความสำคัญกับความรักความสัมพันธ์มาก จนบางครั้งกลายเป็นคนหัวอ่อน ไม่มีจุดยืน

ถูกชักจูงไปได้โดยง่าย เพราะเขาไม่ได้ชอบขัดใจใคร

ราศี ตุลย์

คนที่เกิดรา ศีนี้ ในช่วงเร็ววันนี้ จะได้พบข่าวดี คนใกล้ตัวจะนำพาโชคมาให้ โดยเฉพาะคนรัก 3-4 วันนี้เห็นได้ชัดเลยว่า

บุญเก่านำพาบารมีแรงกล้า ทำอะไรพบแต่สิ่งดีๆ แล้วในอีก 2 อาทิตย์ หรือ 14 วันนี้ จะพบโชคใหญ่อีกครั้งในรอบ 10 ปี

กันเลยทีเดียวชาวรา ศีตุลย์เป็นคนที่รักสันติ รักความสามัคคีเป็นคนใจกว้าง ยุติธร รม มีเหตุผล ยอ มรับฟังทุกสิ่งทุกอย่างในหลายมุมมอง

ชาวรา ศีตุลย์ เป็นบุคคลที่เรียบร้อ ย ชอบความเรียบง่ายเป็นพื้นฐาน ไม่ชอบการมีพิธีการมากมายยุ่งย าก ชอบเก็บตัว

ชอบคิดฝันที่จะทำอะไรที่ผลประโยชน์แก่ตัวเอง ชาวรา ศีนี้ไม่เป็นพิ ษเป็นภั ยกับใคร จะพย าย ามไม่พูดจาที่ทำให้ใครๆไม่พอใจ

ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เห็นอ กเห็นใจผู้อื่นที่ตก ทุ ก ข์ ได้ย าก บางทีเป็นคนเงียบกว่าปกติ พูดน้อ ย บางครั้งคิดมากจนไม่พูดไม่จากับใคร

เก็บกดเอาเรื่องนั้นไว้ในใจเพียงผู้เดียว เนื่องจากเขามีเหตุผลดี หากใครไม่มีเหตุผลด้วยแล้ว ชาวรา ศีตุลย์ก็ไม่อ ย ากคบค้าสมาคมด้วยเลย